Přednášející

Holger Lietz

Holger Lietz

Fly or Goodbye

LinkedIn Fighter Pilot, Manager, Speaker
Holger Lietz

Díky svým životním zkušenostem stíhacího pilota a vrcholového manažera je Holger Lietz jedním z nejunikátnějších keynote spíkrů. Svou kariéru odstartoval výcvikem stíhacího pilota, poté se stal důstojníkem vojenského letectva. V posledních dvaceti letech pracoval jako marketingový a obchodní manažer v nejvyšších výkonných řídících funkcích, národních i mezinárodních společností, jako je Procter & Gamble a American Express. Podílel se také na spuštění internetového start-upu jobpilot.com (dnes monster Inc.), který je v současnosti evropským lídrem.

Holger Lietz je jediným z německých keynote spíkrů se zkušenostmi z obou světů – armády a byznysu. Manažerům ukazuje ojedinělé způsoby a inspirativní postřehy pro oblasti prodeje s maximálním výkonem, efektivního rozhodování, komunikace v podnikání nebo marketingu.

Techniky, které se naučil jako bojový pilot byly nezbytné pro jeho přežití. Na základě těchto metod vyvinul taktiku a nástroje pro manažery k dosažení úspěchu v rámci současných i příštích obchodních výzev.

Kromě své klíčové činnosti keynote spíkra je Holger Lietz také blogger a přednáší na dvou univerzitách. Pro další informace prosím navštivte: www.Holger-Lietz.com.

Milan Zelený

Milan Zelený

Svět na rozcestí - Éra podnikatele

LinkedIn Globální profesor
Fordham University New York

Prof. Emer. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. 

Milan Zelený je Profesor Emeritus Systémů podnikového řízení (Management Systems) na Fordham Univerzitě v New Yorku. Přes 35 let řídí mezinárodní časopis Human Systems Management. Je zakladatel a předseda správní rady Nadace ZET. V angličtině publikoval např. Human Systems Management, Information Technology in Business, Multiple Criteria Decision Making nebo Autopoiesis; v češtině pak např. Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinak; nebo To vám byl divný svět. Současně se věnuje ekonomické transformaci a metamorfóze, jakož i otázkám deglobalizace, relokalizace a restaurace lokální autonomie a samosprávy. Informace na www.milanzeleny.com

Ivan Baťka

Ivan Baťka

Svět na rozcestí - Éra podnikatelů

LinkedIn Generální ředitel
Fosfa a.s.

  • vystudoval VŠE, obor zahraniční obchod
  • od r. 1990 soukromý podnikatel
  • v roce 1998 založil rádio Impuls – nejúspěšnější celoplošnou stanici v ČR (tuto v roce 2014 prodal)
  • od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Fosfa a.s.
Aleš Stýblo

Aleš Stýblo

Český úspěch ve světě

LinkedIn Viceprezident
LASVIT s.r.o.

Ing. Aleš Stýblo je partner a spoluzakladatel společnosti Lasvit, jež se věnuje výrobě unikátních děl ze skla, včetně světelných instalací na míru, kolekcí designových svítidel, skleněných architektonických prvků a uměleckých předmětů ze skla. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Ekonomika a management. Lasvit založil společně s Leonem Jakimičem v roce 2007. Během necelých osmi let z něj vybudovali nadnárodní společnost se čtyřmi výrobními závody, patnácti obchodními pobočkami po celém světě a obratem přes miliardu korun. Sklo se přitom vyrábí výhradně v České republice. Aleš Stýblo ve své pracovní kariéře strávil 6 let v Singapuru a Hongkongu, v Lasvitu působil jako generální ředitel. V současné době je jako viceprezident zodpovědný za globální obchod a marketing.

Aleš Stýblo žije v Liberci, má tři děti. K jeho zálibám patří lyžování, kanoistika a florbal. Jako předseda správní rady Nadačního fondu Lasvit se rovněž aktivně věnuje filantropii.

Pavel Kysilka

Pavel Kysilka

6D - Digitální revoluce

LinkedIn Předseda představenstva
Česká spořitelna, a.s

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty ekonomiky a v roce 1986 zde absolvoval interní vědeckou aspiranturu. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.

V letech 1990 – 1991 pracoval Pavel Kysilka jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával různé posty až po post výkonného guvernéra v České národní bance, kde také řídil rozdělení československé měny v roce 1993. Současně v letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. Před příchodem do České spořitelny působil Pavel Kysilka v Erste Bank Sparkassen (CR) v Praze jako výkonný ředitel pro oblast IT, organizace, lidských zdrojů a služeb. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom a člen širšího vedení banky - Senior Management Teamu. Dne 5. října 2004 byl dozorčí radou České spořitelny zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonává funkci předsedy představenstva.

 

Mimo jiné je členem Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze, členem Správní rady Smetanovy Litomyšle a Nadace Leoše Janáčka.

Jiří Šedivý

Jiří Šedivý

Bezpečnost je nejvyšší odpovědnost státu

LinkedIn Armádní generál (v záloze)
Generals s.r.o.

Vystudoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální studium na VA Brno. Od roku 1975 do 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí. V letech 1993/94 studoval na Vysoká válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pensylvánie). Součástí studia byl specializovaný program boje proti terorismu. Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR. V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals s.r.o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů. Je garantem postgraduálního studia MPA v oblasti bezpečnosti a od 2013 vedoucím oddělění bezpečnostních studií na CEVRO INSTITUT (vysoká škola).

Jaroslav Sýkora

Jaroslav Sýkora

Bezpečnost státu nade vše

LinkedIn sociolog, odborník na dlouhodobou izolaci posádek při letech do vesmíru

Člen Mezinárodní astronautické akademie Paříži (IAA), plk.let.v.v., absolvoval vojenskou pilotní školu (stíhací), Zahraniční fakultu Vojenské Akademie v Brně, Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie, sociální psychologie; v aspirantském studiu se zaměřil na teorii řízení, z politických důvodů však musel po roce 1968 přerušit službu v letectvu i aspirantskou přípravu. Navzdory tomu pracoval při manuálním zaměstnání ve prospěch výzkumu lidského činitele a malých sociálních skupin v průmyslu (mj. Český komitét vědeckého řízení) a ve sportu, později v kosmickém výzkumu, a po roce 1989 i ve výzkumu armádním. Byl ředitelem několika pracovišť, jako např. Centra pro výzkum stresu a Centra sociálních studií GŠ AČR, poradcem NGŠ pro otázky lidského činitele. V rámci tohoto zařazení pracoval dále v oblasti kosmického výzkumu, projektoval vlastní české experimenty a zúčastnil se řady mezinárodních experimentů v rámci ESA. V současné době pracuje externě jako projektový expert, poradce (Project Expert Supervisor) ve společnosti QED GROUP, a.s. na kosmické problematice s odpovědností za díl české účasti v programu MARS-500 (www.mars500.cz). Je autorem a spoluautorem řady publikací v domácích i mezinárodních časopisech.

Petr Prokop Siostrzonek

Petr Prokop Siostrzonek

Podnikání za klášterní zdí?

Převor-administrátor břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Převor-administrátor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek se narodil 9. 8 1957 v Českém Těšíně, kde absolvoval  základní školu i gymnázium absolvoval v Českém Těšíně. Tamtéž také navštěvoval lidovou školu umění, kde se učil hře na klarinet a saxofon. V letech 1976 - 1983 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po třetím ročníku absolvoval dvouletou základní vojenskou službu. Kněžské svěcení přijal 25. června 1983 v Olomouci. V průběhu bohosloveckého studia  tajně složil první sliby v Řádu sv. Benedikta - opatství Břevnov a přijal řeholní jméno Prokop. V době komunismu byla veškerá činnost řeholních mužských řádů zakázána, a proto i činnost a setkávání benediktinů byla ilegální. Po kněžském svěcení postupně působil jako kaplan na těchto místech: Ostrava-Poruba, Třinec, Valašské Meziříčí, Olomouc u sv. Mořice. K 1.4.1987 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby pro svoje spojení s řádem sv. Benedikta a s opatem Anastázem Opaskem, který v té době žil v exilu. Pracoval proto jako dělník v Tesle Rožnov pod Radhoštěm. Od října 1988 nastoupil zpět do duchovní správy ve Strážnici a pak v Ratajích u Kroměříže. Po listopadu 1989 byl opatem Anastázem Opaskem jmenován převorem břevnovského kláštera a byl pověřen jednáním o jeho návrat zpět do vlastnictví řádu. Organizoval přípravu a realizaci rekonstrukce celého areálu břevnovského kláštera do jeho současné podoby. Do r. 1997 působil zároveň  také jako farář baziliky sv. Markéty v Břevnově, do září 1999 též jako rektor poutního kostela P. Marie Vítězné na Bílé Hoře. Po smrti arciopata Anastáze Opaska byl 4.9.1999 zvolen  převorem-administrátorem Benediktinského arciopatství v Břevnově. Má stejná práva a povinnosti jako arciopat, nepřijal však opatskou benedikci a neužívá opatské insignie. Jako představený Břevnovského arciopatství je zároveň také převorem-administrátorem Benediktinského opatství v Broumově.

Jan Školník

Jan Školník

Podnikání za klášterní zdí?

LinkedIn spolumajitel a jednatel společnosti
HOBRA – Školník s.r.o.

Spolumajitel a jednatel společnosti HOBRA – Školník s. r. o. působící globálně v oblasti mikrofiltrace průmyslových roztoků. Zakladatel a hybatel neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, která sídlí v broumovském klášteře. Jan Školník usiluje nejen o rozvoj kláštera, ale o rozkvět celého regionu. Za tuto činnost byl oceněn titulem EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Během praxe absolvoval manažerskou školu v Institutu prof. Malika v St. Gallenu ve Švýcarsku a na The Nottingam Trent University - B.I.B.S. Brno získal titul MBA – senior executive. Má bohaté zkušenosti s vedením firem, ale také z prostředí neziskového sektoru. Je aktivní v rozvoji filantropie.

Petr Mahdalíček

Petr Mahdalíček

Nové výzvy pro byznys

LinkedIn CEO
Simplity, s.r.o.

Podnikání pro něj byla otázka přirozeného vývoje, začal nejprve jako zaměstnanec, později působil jako živnostník až si nakonec v roce 2010 založil vlastní firmu. V ní úročí deset let zkušeností práce pro velké korporace v Česku i v zahraničí. Svým klientům Petr Mahdalíček nabízí služby v oblasti tzv. „data intensive“ aplikací, pomocí nichž jim dokáže nastavit fungující komunikaci i mezi zdánlivě tak nesourodými odděleními jako je IT a Business nebo různými Business odděleními. Minulý rok se firmě podařilo získat cenu pro rychle rostoucí IT firmy v regionu Střední Evropy, udělenou společností Deloitte. On samotný se stal vítězem v soutěži EY Začínající podnikatel roku 2014. Volný čas nejraději věnuje svému tříletému synovi a manželce. Aktivně hraje squash, badminton a jachtaří.

Václav Moravec

Václav Moravec

moderace

redaktor, moderátor
Česká televize

Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde získal titul doktor filozofie. Nyní tam působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jako odborný asistent. Je také dlouholetým členem pedagogické komory Akademického senátu FSV. 
Od roku 1992 působí jako redaktor a moderátor, prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996–1999 externě spolupracoval s televizí Galaxie. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední den pořad Interview BBC. 
V roce 2004 začal moderovat diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Moderování v televizi se rozhodl ukončit v květnu 2005, k moderování pořadu se však 7. srpna 2005 opět vrátil. V současnosti také moderuje každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls.
Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost televizní publicistiky za rok 2007, 2008, 2009 a 2011.

Registrovat